+31 6 404 341 75 info@bjnelektrotechniek.nl
Selecteer een pagina
Home » Privacy Policy

Privacy Verklaring

BJN elektrotechniek gevestigd en kantoorhoudende te Krimpen aan den IJssel  (2922 CR) aan de Mogental 14, hierna te noemen “BJN elektrotechniek” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. BJN elektrotechniek verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert BJN elektrotechniek u over de manier waarop BJN elektrotechniek uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door BJN elektrotechniek worden aangeboden op www.bjn elektrotechniek.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Doel
BJN elektrotechniek verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.bjnelektrotechniek.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. BJN elektrotechniek gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door BJN elektrotechniek.

2. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt BJN elektrotechniek deze gegevens net zoals die van andere klanten van BJN elektrotechniek.

3. Andere doeleinden
Tot slot kan BJN elektrotechniek uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. BJN elektrotechniek geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door BJN elektrotechniek voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden BJN elektrotechniek een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) BJN elektrotechniek op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

  1. BJN elektrotechniek maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die BJN elektrotechniek ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

  1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@bjnelektrotechniek.nl. 

Artikel 5 Cookies

  1. Het is mogelijk dat BJN elektrotechniek tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.bjnelektrotechniek.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid BJN elektrotechniek

  1. BJN elektrotechniek heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die BJN elektrotechniek verwerkt ten behoeve van www.bjnelektrotechniek.nl. BJN elektrotechniek accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

  1. BJN elektrotechniek bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.bjnelektrotechniek.nl, tenzij BJN elektrotechniek op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

  1. BJN elektrotechniek behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.bjnelektrotechniek.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.bjnelektrotechniek.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.bjnelektrotechniek.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 02-11-2019.